Categories
Tech/Science

Toch geen asteroid

Onze voorgangers als heersers van deze planeet, u weet wel, die dino’s, zijn dan toch niet allemaal ingekomen door een gigantische bol die op de aarde terecht kwam. Nu denkt met dat ze gestorven zijn aan het fenomeen waar wij ook aan tenonder dreigen te gaan: Globale opwarming.

Toen ik de titel las maakte ik me klaar om te lezen hoe enkele archeologen oude spuitbussen deo van de beesten hadden teruggevonden en tot de constatatie waren gekomen dat deze gassen, in combinatie met de hoeveelheid die nodig was om dat lijf te bedekken, zulk een gat in de atmosfeer hadden veroorzaakt dat ze het eerder hadden over dat stukje atmosfeer in het luchtledige, waaruit de wetenschapper van dienst had kunnen constateren dat de mens niet slimmer was dan de dinosaurus. Door deze ontdekking dacht de man alles aan te kunnen en bewees vervolgens dat zwart en wit eigenlijk dezelfde kleur zijn en hij bij het volgende zebrapad aan een tragisch einde kwam. (Laat de plagiaat-aanklachten maar komen)

Helaas, hun theorie klinkt anders:

The findings, to be published in the magazine Science, are largely based on comparisons of fossils found in South Africa’s Karoo Basin and in China. Chemical, biological and magnetic materials found in the fossils from both sites are quite similar. Further, there is a lack of evidence in the Karoo fossils pointing to a sudden collision between planetary objects.

Ze vonden dus geen dingen die erop wezen dat er een asteroide op aarde was gevallen (Met andere woorden was het beest niet volledig plat en/of waren er nog ongebroken botten in zijn lichaam) en konden ook vaststellen dat de beesten overeen komen zoals ik en een of andere Japanees. Met het bijkomende feit dat beesten ter land, ter zee en in de lucht (blijkbaar) gelijktijdig hun kaars aan het laten waren, hebt u, kort samengevat, de theorie uitgelegd.

(It’s a German beer.) Must be!

6 replies on “Toch geen asteroid”

maakt allemaal niks uit, ik heb m’n handdoek al klaar voor de volgende blib op m’n sens-o-matic.

maakt allemaal niks uit, ik heb m'n handdoek al klaar voor de volgende blib op m'n sens-o-matic.

Je bent wel vrij selectief in het copy-pasten uit het artikel. :-)
Dat een supercontinent zoals Pangea samengaat met een ijstijdvak staat vast, dat het terug opbreken van een supercontinent samengaat met zeer grote vulkanische activiteit en een fikse temperatuurrstijging staat ook vast.
Dit nu tot dé oorzaak van de Perm-Trias extinctie bombarderen lijkt me blijk te geven van blindheid voor de talloze andere aanwijzingen die er zijn voor oa. extraterrestriële factoren.

Ik val in het artikel eerder over de zin “While a number of scientists believe that global temperatures rise and fall in cycles, many believe human activity is currently contributing to an upward spike in temperatures.”
Zowat heel de wetenschappelijke werels is het wel eens over de milancovich cyclus als verklaring voor de ijstijdcycly, “a number” lijkt me wel een grote onderschatting.

Je bent wel vrij selectief in het copy-pasten uit het artikel. :-)
Dat een supercontinent zoals Pangea samengaat met een ijstijdvak staat vast, dat het terug opbreken van een supercontinent samengaat met zeer grote vulkanische activiteit en een fikse temperatuurrstijging staat ook vast.
Dit nu tot dé oorzaak van de Perm-Trias extinctie bombarderen lijkt me blijk te geven van blindheid voor de talloze andere aanwijzingen die er zijn voor oa. extraterrestriële factoren.

Ik val in het artikel eerder over de zin “While a number of scientists believe that global temperatures rise and fall in cycles, many believe human activity is currently contributing to an upward spike in temperatures.”
Zowat heel de wetenschappelijke werels is het wel eens over de milancovich cyclus als verklaring voor de ijstijdcycly, “a number” lijkt me wel een grote onderschatting.

Comments are closed.