Categories
Blurs

Om maar te zeggen…

In de nieuwste reeks Beauty & De Nerd op VTM ziet u voor het eerst een vrouwelijke “nerd”. Ze staat tevens ook op deze foto, meer bepaald helemaal links.

Greet, voor de vrienden.

Reblog this post [with Zemanta]