Categories
werk

Schoolvakanties in SQL

Omdat mijn huidige klant met onderwijs te maken heeft, moest de kalender dimensie alle schoolvakanties bevatten. Deze berekenen kan aan de hand van, jawel, enkele regels die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Met de hulp van een paar berekeningen die het internet reeds voor mij deed (een stored procedure om Pasen te berekenen en eentje om een weekdag van een bepaalde week te kunnen vinden):

CREATE FUNCTION dbo.udf_nthWeekDay
(
 @n    INT,
 @weekDay CHAR(3),
 @year  INT,
 @month  INT
)
RETURNS DATETIME
AS
BEGIN
 DECLARE @date  DATETIME,
  @dow     INT,
  @offset   INT,
  @wd     INT;
  
 SELECT @wd = CASE @weekDay
   WHEN 'SUN' THEN 1
   WHEN 'MON' THEN 2
   WHEN 'TUE' THEN 3
   WHEN 'WED' THEN 4
   WHEN 'THU' THEN 5
   WHEN 'FRI' THEN 6
   WHEN 'SAT' THEN 7
  END,
  @date = CAST
  (
   CAST(@year AS VARCHAR(4)) +
   RIGHT
   (
    '0' + CAST
    (
     @month AS VARCHAR(2)
    ), 2
   ) +
   '01' AS DATETIME
  ),
  @dow = DATEPART(dw, @date),
  @offset = @wd - @dow,
  @date = DATEADD(day, @offset + (@n - CASE WHEN @offset >= 0 THEN 1 ELSE 0 END) * 7, @date);
 RETURN @date;
END;
GO


CREATE FUNCTION [dbo].[fn_EasterSundayByYear]
(@Year char(4))
RETURNS smalldatetime
AS
BEGIN

declare
@c int
, @n int
, @k int
, @i int
, @j int
, @l int
, @m int
, @d int
, @Easter datetime

set @c = (@Year / 100)
set @n = @Year - 19 * (@Year / 19)
set @k = (@c - 17) / 25
set @i = @c - @c / 4 - ( @c - @k) / 3 + 19 * @n + 15
set @i = @i - 30 * ( @i / 30 )
set @i = @i - (@i / 28) * (1 - (@i / 28) * (29 / (@i + 1)) * ((21 - @n) / 11))
set @j = @Year + @Year / 4 + @i + 2 - @c + @c / 4
set @j = @j - 7 * (@j / 7)
set @l = @i - @j
set @m = 3 + (@l + 40) / 44
set @d = @l + 28 - 31 * ( @m / 4 )

set @Easter = (select right('0' + convert(varchar(2),@m),2) + '/' 
  + right('0' + convert(varchar(2),@d),2) + '/' + convert(char(4),@Year))

return @Easter
END 


CREATE TABLE [dbo].[DimKalender](
  [KalenderId] [int] NOT NULL,
  [KalenderDatum] [datetime] NOT NULL,
  [KalenderDag] [int] NOT NULL,
  [KalenderMaandNaam] [varchar](20) NOT NULL,
  [KalenderMaand] [int] NOT NULL,
  [KalenderTrimester] [int] NOT NULL,
  [KalenderSemester] [int] NOT NULL,
  [KalenderJaar] [int] NOT NULL,
  [KalenderSchooljaar] [varchar](9) NOT NULL,
  [KalenderVakantieNaam] [varchar] (10) NOT NULL,
 CONSTRAINT [DimKalender_PK_IT] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
  [KalenderId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF
  , ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

… heb ik om de tabel te vullen, en dus effectief de schoolvakanties te berekenen dit in elkaar gestoken:

SET DATEFIRST 1

DECLARE @startdate        DATETIME
DECLARE @enddate        DATETIME
DECLARE @year          INT
DECLARE @yearasstring      VARCHAR(4)
DECLARE @month          INT
DECLARE @prevyearasstring    VARCHAR(4)
DECLARE @nextyearasstring    VARCHAR(4)
DECLARE @easter          DATETIME
DECLARE @day          INT
DECLARE @twoweeksaftereaster  DATETIME
DECLARE @firstaprilmonday    DATETIME
DECLARE @xmas          DATETIME
DECLARE @xmasprevyear      DATETIME
DECLARE @xmasdow        INT
DECLARE @xmasdowprevyear    INT
DECLARE @eastermonday      DATETIME
DECLARE @eastermonth      INT
DECLARE @weekday        INT

SET @startdate = CONVERT(DATETIME,'01-01-1990') 
SET @enddate = CONVERT(DATETIME,'01-01-2100')

WHILE @startdate < @enddate

BEGIN

SET @year = DATEPART(yy,@startdate)
SET @yearasstring = CAST(@year AS VARCHAR(4))
SET @month = DATEPART(MM,@startdate)
SET @prevyearasstring = CAST((@year-1) AS VARCHAR(4))
SET @nextyearasstring = CAST((@year+1) AS VARCHAR(4))
SET @easter = [dbo].fn_EasterSundayByYear(@yearasstring)
SET @day = DATEPART(dd,@startdate)
SET @twoweeksaftereaster = DATEADD(DD,14,@easter)
SET @firstaprilmonday = dbo.udf_nthWeekDay(1,'MON',@year,4)
SET @xmas = ('12-25-')+ @yearasstring
SET @xmasprevyear = ('12-25-')+ @prevyearasstring
SET @xmasdow = DATEPART(DW,@xmas)
SET @xmasdowprevyear = DATEPART(DW,('12-25-')+ @prevyearasstring)
SET @eastermonday = DATEADD(DD,1,@easter)
SET @eastermonth = DATEPART(MM,(@easter))
SET @weekday = DATEPART(DW,@startDate)

INSERT INTO [dbo].[DimKalender]
      ([KalenderId]
      ,[KalenderDatum]
      ,[KalenderDag]
      ,[KalenderMaand]
      ,[KalenderMaandNaam]
      ,[KalenderTrimester]
      ,[KalenderJaar]
      ,[KalenderSchoolJaar]
      ,[KalenderVakantieNaam]
      )
      
      
VALUES (
/*[KalenderId]*/        @year*10000 + @month*100 + @day,
/*[KalenderDatum]*/        @startdate,
/*[KalenderDag]*/        @day,
/*[KalenderMaand]*/        @month,  
/*[KalenderMaandNaam]*/      CASE @month
                  WHEN 1 THEN 'Januari'
                  WHEN 2 THEN 'Februari'
                  WHEN 3 THEN 'Maart'
                  WHEN 4 THEN 'April'
                  WHEN 5 THEN 'Mei'
                  WHEN 6 THEN 'Juni'
                  WHEN 7 THEN 'Juli'
                  WHEN 8 THEN 'Augustus'
                  WHEN 9 THEN 'September'
                  WHEN 10 THEN 'Oktober'
                  WHEN 11 THEN 'November'
                  WHEN 12 THEN 'December'
                END,
/*[KalenderTrimester]*/      DATEPART(qq, @startdate),                
/*[KalenderJaar]*/        @year,
/*[KalenderSchooljaar]*/    CASE WHEN @month <= 8 
                  THEN @prevyearasstring + '-' + @yearasstring
                  ELSE @yearasstring + '-' + @nextyearasstring
                END,
/*[KalenderVakantieNaam]*/    CASE 
                  WHEN @month = 7 THEN 'Zomer'
                  WHEN @month = 8 THEN 'Zomer'
                  WHEN DATEPART(dw,('11-01-' + @yearasstring)) = 7 
                    AND (@startDate between ('11-02-'+ @yearasstring) 
                    and ('11-08-'+ @yearasstring)) THEN 'Herfst'
                  WHEN DATEPART(dw,('11-01-' + @yearasstring)) != 7 
                    AND DATEPART(WW,@startdate) = DATEPART(WW,('11-01-'+@yearasstring)) 
                    THEN 'Herfst'
                  WHEN @month = 12 AND @xmasdow = 6 AND @startdate between ('12-27-' + @yearasstring) 
                    and ('01-09-' + @nextyearasstring) THEN 'Kerst'
                  WHEN @month = 12 AND @xmasdow = 7 AND @startdate between ('12-26-' + @yearasstring) 
                    and ('01-08-' + @nextyearasstring) THEN 'Kerst'
                  WHEN @month = 12 AND @xmasdow < 6 AND @startdate 
                    between (DATEADD (dd,(-(@weekday - 1)),(@xmas))) 
                    and (DATEADD (dd,(- @weekday + 14),(@xmas))) THEN 'Kerst'
                  WHEN @month = 1 AND @xmasdowprevyear = 6 AND @startdate <= ('01-09-' + @yearasstring) 
                    THEN 'Kerst'
                  WHEN @month = 1 AND @xmasdowprevyear = 7 AND @startdate <= ('01-08-' + @yearasstring) 
                    THEN 'Kerst'
                  WHEN @month = 1 AND @xmasdowprevyear < 6 AND @startdate  
                    between (DATEADD (dd,(-(@weekday - 1)),(@xmasprevyear))) 
                    and (DATEADD (dd,(- @weekday + 14),(@xmasprevyear))) THEN 'Kerst'                  
                  WHEN @startdate = '11-11-' + @yearasstring THEN '11 November'
                  WHEN @startdate = '05-01-' + @yearasstring THEN '1 Mei'
                  WHEN @eastermonth = 3 AND @startdate between @eastermonday AND @twoweeksaftereaster 
                    THEN 'Pasen'
                  WHEN @easter > ('04-15-' + @yearasstring) AND @startdate 
                    between (DATEADD(DD,-13,@easter)) AND @eastermonday THEN 'Pasen'
                  WHEN @eastermonth != 3 AND @easter <= ('04-15-' + @yearasstring) 
                    AND @startdate between @firstaprilmonday AND DATEADD(DD,13,@firstaprilmonday) 
                      THEN 'Pasen'
                  WHEN @startdate = DATEADD(DD,49,@twoweeksaftereaster) THEN 'PinksterMaandag'
                  WHEN @startdate between DATEADD(DD,-48,@easter) AND DATEADD(DD,-42,@easter) 
                    THEN 'Krokus'
                  WHEN @startdate between DATEADD(DD,39,@easter) AND DATEADD(DD,40,@easter) 
                    THEN 'Hemelvaart'
                  ELSE 'Geen'
                END          
)

SET @startdate = DATEADD(dd,1,@startdate)

END

Enjoy ;)

Categories
Blurs

SSIS 2008

Miljaar, die sessie van de Belgian SQL Server User Group ziet er verdomd interessant uit en ik kan niet gaan.

Session 1: what’s new in SSIS 2008 by Nico Verheire
Abstract:

 • Integrating data with ADO.NET
 • Scripting with VSTA
 • Introducing the new lookup transformation (including caching)
 • Managing change in a data warehouse: how to use Change Data Capture (CDC) and use of the MERGE statement
 • Dealing with data quality: the Data Profiling Task
 • Session 2: Deep-dive session about improving SSIS performance given by Geert Vanhove
  Abstract:
  This session will address some problems that might occur when a SSIS solution needs to scale because DB and data volumes to load are getting larger. This session is not only a statement of how you can improve your SSIS performance; the impact of each optimization step is shown in action throughout the demo package that will be the red wire of this presentation…

  Eens proberen met Nico en Geert te connecten.