Categories
Blurs

Napster gebruikt Apple?

Rare bevinding van MyMoustache. Bij gebruik van Napster wist zijn firewall hem te vertellen dat Napster met de Phobos server van Apple probeerde te connecteren.