Categories
Events

Vorige 2 posts

De vorige 2 posts hebben betrekking tot de voornaamste bron over de tsunami. Een team van vrijwilligers is druk bezig met het opzetten van deze sites en werkt de klok rond.
Als ook u zich geroepen voelt om te helpen, mail dan hier.