Categories
online

Creative Communisten

Bill Gates noemde de predikers van een vrije cultuur een nieuwe soort communisten. Dit zorgde uiteraard voor veel commotie en daar speelde iedereen maar al te graag op in. Een samenvatting van wat er allemaal al verschenen is:

En waarschijnlijk zie ik nog veel over het hoofd.