Categories
online

Schoklogs in Vlaanderen

LVBlog, een van de weinige opiniebloggers die ik dagelijks even check, heeft meegewerkt aan een artikel dat op internetjournalistiek.be is verschenen. Het stuk behandelt de verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de Blogosfeer en er wordt met enkele ervaren bloggers nagedacht over de Vlaamse gematigdheid op dat vlak.
Hierin werd WZL vermeld. Luc Van Braekel klasseert WZL onder “‘adult’ blogs met erotische inslag en met suggestieve namen”. Ik vind niet dat WZL onder een van deze drie pijlers thuishoort. WZL spreekt juist een heel breed publiek aan. Ja, het heeft een “babe/stub” sectie maar dat wordt duidelijk gemodereerd. En wat de naam betreft, WijfZonderLijf was een reactie op ManZonderKop, die toen op sterven na dood was maar nu onder een andere naam terug floreert.
Maar eigenlijk gaat het mij daar niet om. Koen (van WZL) contacteerde mij nadat ik hem naar de artikels had gewezen. Het artikel heeft zeker een punt. Waarom zijn de Vlamingen zo braaf? Is het geen tijd om daar wat verandering in te brengen?
Ja het is tijd…
To be continued!